Pha chế sản phẩm

 1. Công thức Trà Xanh Đá Xay

  Công thức Trà Xanh Đá Xay

  Thời gian hoàn thành: 5 phút

  Xem thêm »
 2. Công thức Trà Đen Đá Xay

  Công thức Trà Đen Đá Xay

  Thời gian hoàn thành: 5 phút

  Xem thêm »
 3. Công thức Trà Trái Cây Thanh Nhiệt

  Công thức Trà Trái Cây Thanh Nhiệt

  Thời gian hoàn thành: 10 phút

  Xem thêm »
 4. Công thức Bánh Chocolate Kem tươi

  Công thức Bánh Chocolate Kem tươi

  Thời gian hoàn thành: 10 phút 

  Xem thêm »
 5. Công thức Trà Xanh Sữa Thạch Sương Sáo

  Công thức Trà Xanh Sữa Thạch Sương Sáo

  Thời gian hoàn thành: 5 phút 

  Xem thêm »
 6. Công thức Cacao Dừa

  Công thức Cacao Dừa

  Thời gian hoàn thành: 10 phút 

  Xem thêm »
 7. Công thức Sữa Nghệ

  Công thức Sữa Nghệ

  Thời gian hoàn thành: 10 phút

  Xem thêm »
 8. Công thức Trà Chanh Nghệ

  Công thức Trà Chanh Nghệ

  Thời gian hoàn thành : 10 phút

  Xem thêm »
 9. Công thức Sinh Tố Nghệ Xoài

  Công thức Sinh Tố Nghệ Xoài

  Thời gian hoàn thành :  5 phút

  Xem thêm »
 10. Công thức Sinh Tố Nghệ Dứa

  Công thức Sinh Tố Nghệ Dứa

  Thời gian hoàn thành : 10 phút

   

  Xem thêm »