• Hotline: (028) 3 7978 230 - Đặt hàng nhanh: (028) 3 797 68 66
Ngôn ngữ
Xin chào Khách
Giỏ hàng
 1. Đại lý trong nước

  Danh sách Đại lý.

  Read more
 2. Đại lý nước ngoài

  AUSTRALIA

    Exclusive distributor in Australia by :
    ZEN AUSTRALIA PTY LTD - Wholesale & Retail
    ( Australia Vina Pty Ltd & PPT Australia Pty Ltd )
    Add: 4 Rivenoak avenue Padstow NSW 2211 Australia
    Phone :  + 61 2 8739 2116   fax :+ 612 8739 2116
    Hotline : + 61 481 266 779
    Email :   sales@zenaustralia.com.au
                   info@zenaustralia.com.au
                   manager@zenaustralia.com.au
    Website : www.zenaustralia.com.au
   

  USA:
    - U.S Exclusive Distributor
    ANHING Corporation
    418 N. Avenue 19, Los Angeless, CA 90031
    Tel: +1 - 323- 221 8003

  Read more