Hùng Phát Đón Đoàn Đại Học Duke – Hoa Kỳ 07.05.2019