Thư mời tham dự chương trình mổ mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo 04/2017

Mổ mắt từ thiện 2017