Năm 2019, năm đánh dấu sự chuyển mình cho những quyết định Vì Sức Khỏe Người Tiêu Dùng Và Bảo Vệ Môi Trường Xanh. Nhiều nguyên vật liệu, bao gói sản phẩm, qui trình quản lý, các vật dụng hằng ngày phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại Hùng Phát sẽ được nghiên cứu để thay đổi hoặc thay thế hoàn toàn bằng những chất liệu xanh, sạch đảm bảo cho sức khoẻ và an toàn với môi trường.