Công dụng trà Tam diệp rất hiệu quả, dùng  kết hợp với tập gym, sau 2 tháng sử dụng giảm được 10 kg, hiện đang vẫn dùng để duy trì cân nặng.