“Mùa hè rực đỏ

  Mua 4 được 5”

 

1.  Kênh đặt hàng:

   -  Điện thoại: (028) 3 7978 230 hoặc (028) 3797 68 66.

   -  Website: http://hungphatea.com/

   -  Facebook: https://www.facebook.com/HungPhatTeaCorp

   -  Zalo: Trà Hùng Phát – SĐT: 0966 152 768

 

2.  Sản phẩm áp dụng:

   -  Bột Hoà Tan Củ Dền hiệu Bồ Đề

   -  Bột Hoà Tan Hiệu Bồ Đề (không đường và có đường)

 

3.  Thời gian ưu đãi: từ ngày 17/06 đến ngày 22/06/2019

 

4.  Thể lệ chương trình:

   -  Khách mua đơn hàng bao gồm 2 sản phẩm Bột Hoà Tan Hiệu Bồ Đề (không đường hoặc có đường) + 2 sản phẩm Bột Hoà Tan Củ Dền Hiệu Bồ Đề, khách sẽ được tặng 1 gói sản phẩm Bột Hoà Tan Hiệu Bồ Đề.

   -  Nếu khách mua gấp nhiều lần so với số lượng gốc đã đưa ra, thì sẽ được nhân lên số lượng ưu đãi.

 

5.  Điều khoản chương trình: Không áp dụng song song 2 chương trình trên cùng một đơn hàng.

  

6.   Thông tin chương trình:

   -  Gọi điện thoại trực tiếp đến: (028) 3 7978 230 hoặc (028) 3797 68 66.

   -  Inbox trực tiếp đến trang Facebook của Trà Hùng Phát: https://www.facebook.com/HungPhatTeaCorp

   -  Website:http://hungphatea.com/

   -  Zalo: Trà Hùng Phát – SĐT: 0966 152 768