"Trà Tim sen linh chi"  Mua cho người thân uống, Thấy người thân chia sẻ ăn đuợc ngủ đuợc. DV bán hàng tốt