Liên hệ

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TRÀ HÙNG PHÁT

Gửi liên hệ


DANH SÁCH EMAIL CÁC BỘ PHẬN

- Email Ban giám đốc:  management@hungphatea.com
- Bộ phận nhận đơn hàng:  sale@hungphatea.com
- Bộ phận Kinh doanh nội địa: trade@hungphatea.com
- Bộ phận Sampling - Hội chợ: event@hungphatea.com
- Bộ phận Kinh doanh Siêu thị - Nhà sách: moderntrade@hungphatea.com
- Bộ phận Xuất nhập khẩu: export@hungphatea.com
- Bộ phận iT- Marketing: marketing@hungphatea.com
- Bộ phận Kinh doanh online: sale.online@hungphatea.com
- Bộ phận Chăm sóc khách hàng: customers@hungphatea.com
- Bộ phận Hành chánh Nhân sự:  hr-recruitment@hungphatea.com
- Bộ phận Quỹ từ thiện: charity@hungphatea.com